Số 33/2024

1. Cảm hứng sử thi trong trường ca Chư Yan Kra mây trắng của Lữ Mai

 

Phạm Khánh Duy

 

2. Một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở Phú Yên

 

Đào Nhật Kim, Phan Thị Thùy Linh

 

3. Thực trạng, giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học trong Trường 
Đại học Phú Yên

 

Trần Minh Cảnh

 

4. Triết lý giáo dục qua thực tiễn đào tạo tiếng Anh tại Trường Đại học Phú Yên

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

5. Bồi dưỡng và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm ở Trường Đại học Phú Yên

 

Phan Thị Lan

 

6. Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học môn tự nhiên và xã hội theo định hướng phát 
triển năng lực cho học sinh tiểu học

 

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Vẽ

 

7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất tại Trường Đại học Phú Yên

 

Nguyễn Quốc Trầm, Nguyễn Ngọc Sách 

 

8. Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học nghề công nghệ 
thông tin tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Công nghệ Nha Trang trong thời đại 4.0

 

Trần Ngọc Minh

 

9. Bản chất pháp lý của việc người thứ ba thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay tại ngân 
hàng thương mại

 

Nguyễn Thị Dịu Hiền 

 

10. Quản lý đổi mới trong môi trường kinh doanh biến động: bài học từ các doanh nghiệp 
ở Việt Nam

 

Nguyễn Thị Hòa Bình 

 

11. Kế toán - kiểm toán và những thay đổi lớn từ cách mạng công nghiệp 4.0

 

Lương Thị Mai Loan, Võ Thị Thúy Hằng, Lương Tấn Thu

 

12. Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo trong hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

Võ Thị Tâm

 

13. Nhìn lại công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh Quảng Nam, thực trạng & giải pháp

 

Phạm Thị Lệ Dung

 

14. Ảnh hưởng của mật độ ương nuôi lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá diếc (Carassius 
auratus)

 

Võ Thị Thu Em, Lương Thị Ánh Tuyết, Phạm Trường Giang

 

15. Mô hình công nghệ cao điều khiển tự động ổn định môi trường nuôi tôm thẻ tại Phú Yên

 

Đào Thị Sương, Huỳnh Ngọc Quang, Huỳnh Đào Ngọc Khải, Phan Xuân Hạnh,

 

Hà Nguyễn Tấn Huy 

Tạp chí  Khoa học Trường Đại học Phú Yên là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Phú Yên, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 101/GP-BTTTT ngày 27/03/2023 và được Bộ Khoa học-Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (số 0866-7780). Tổng số CB-VC của phòng là  03 người; trong đó 02 tiến sĩ, 01 thạc sỹ.

 

Top