Số 30/2022

Trang bìa

Mục lục

Sự biểu thị mức cực cao của trạng thái hình dạng và tính cách của con người trong tiếng Việt từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận 

Võ Thị Ngọc Hoa

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết Patrick Modiano 

Võ Nguyễn Bích Duyên

Hình tượng người lính trong trường ca Thanh Thảo 

Nguyễn Thị Ái Thoa 

Vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ nhìn từ thủ pháp viết lại 

Đoàn Thu Thị Ánh Tuyết

Bàn về định nghĩa ‘biện pháp bảo đảm’ 

Vũ Hùng Đức .

Tính chính quy metric của ánh xạ đa trị 

Phùng Xuân Lễ.

Áp dụng phương pháp chuẩn hóa k0 - INAA để phân tích hàm lượng nguyên tố Fe trong mẫu đất 

Nguyễn Thị Quỳnh Uyên

Điều tra tình hình phân bố và khả năng tái sinh tự nhiên của loài Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) ở khu vực Núi Miếu, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Thị Kim Triển

Phương pháp cách mạng của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) và giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay   

Trần Quang Dũng

Giải pháp đổi mới chương trình đào tạo ngành khoa học xã hội và nhân văn - từ kết quả khảo sát một số trường đại học khu vực phía nam   

Ngô Minh Sang

TRAO ĐỔI Ý KIẾN

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở tỉnh Phú Yên 

Võ Thị Thúy Hằng, Đỗ Thị Phương Uyên

Công tác bảo tồn và phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc Chăm H’roi, Ba Na, Ê đê, tỉnh Phú Yên 

Trần Thị Hồng Vân

Cơ sở làm đồ dùng dạy học và đồ chơi mầm non 

Phan Thị Lan

Tạp chí  Khoa học Trường Đại học Phú Yên là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Phú Yên đã được Bộ Thông tin và Truyền thông  cấp giấy phép và được Bộ Khoa học-Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (số 0866-7780).        

Tạp chí Khoa học nằm trong hệ thống báo chí thuộc sự quản lý về hoạt động báo chí của Sở Thông tin Truyền thông Phú Yên. Tổng số CB-VC của phòng là  06 người; trong đó 03 tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 01 cử nhân.

 

Top