Tạp chí  Khoa học Trường Đại học Phú Yên là cơ quan ngôn luận về khoa học của Trường Đại học Phú Yên, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 101/GP-BTTTT ngày 27/03/2023 và được Bộ Khoa học-Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (số 0866-7780). Tổng số CB-VC của phòng là  03 người; trong đó 02 tiến sĩ, 01 thạc sỹ.

 

Top